Spoločnosť
Pro Futuro

Umelecká dielňa
Motolla

2%

A Pro Futuro Polgári Társulás 1997-ben alakult, alapító tagjai a Füleki Gimnázium tanárai.

A Társulás céljai és tevékenysége:

  • A Füleki Gimnázium támogatása

  • A régió kultúrájának ápolása

  • A Motolla Kézműves Kör támogatása

  • A régió műveltségi szintjének növelése

  • Kulturális-művelődési központ kialakítása

Szervezetünk a korábbi évekhez hasonlóan idén is jogosult az adó 2%-nak fogadására, ezért kérjük Önt, hogy adója 2%-val támogassa szervezetünket, segítve a fenti céljaink megvalósítását!

Köszönjük segítségét!

Spoločnosť Pro Futuro bola založená v roku 1997, z iniciatívy pedagógov fiľakovského gymnázia.

Ciele Spoločnosti Pro Futuro:

  • Podpora Gymnázia – Gimnázia vo Fiľakove

  • Podpora Tvorivej dielne Motolla

  • Pestovanie kultúry regiónu

  • Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne regiónu

  • Zriadenie kultúrno-vzdelávacieho centra

Naša organizácia je aj v tomto roku prijímateľom 2% dane, preto sme Vás oslovili týmto listom. Podporujte, prosím, splnenie našich cieľov poukázaním 2% zaplatenej dane v prospech našej organizácie.

Ďakujeme za vašu pomoc!

[15] IČO: 31922686

[16] - Právna forma: Občianske združenie

[17] - Obchodné meno (názov) : Spoločnosť Pro Futuro

[18] - Sídlo - Ulica: Farská lúka

[19] - Súpisné/orientačné číslo: 40

[20] - PSČ: 986 01

[21] - Obec: Fiľakovo