2%

A Pro Futuro Polgári Társulás 1997-ben alakult, alapító tagjai a Füleki Gimnázium tanárai.

A  Társulás céljai és tevékenysége:

Szervezetünk a korábbi évekhez hasonlóan idén is jogosult az adó 2%-nak fogadására, ezért kérjük Önt, hogy adója 2%-val támogassa szervezetünket, segítve a fenti céljaink megvalósítását! 

Köszönjük segítségét!

Spoločnosť Pro Futuro bola založená v roku 1997, z iniciatívy pedagógov fiľakovského gymnázia.

Ciele Spoločnosti Pro Futuro:

Naša organizácia je aj v tomto roku prijímateľom 2% dane, preto sme Vás oslovili týmto listom.  Podporujte, prosím,  splnenie našich cieľov poukázaním 2% zaplatenej dane v prospech našej organizácie. 

Ďakujeme za vašu pomoc!

[15] IČO: 31922686

[16] - Právna forma: Občianske združenie

[17] - Obchodné meno (názov) : Spoločnosť Pro Futuro

[18] - Sídlo - Ulica: Farská lúka 

[19] - Súpisné/orientačné číslo:  40

[20] - PSČ: 986 01

[21] - Obec: Fiľakovo